image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 816
  • Tất cả: 9472
Đăng nhập
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2024)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2024)

***

Năm 2024 đánh dấu chặng đường 93 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm và vai trò trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 03/02/1930 và chỉ một năm sau ngày thành lập, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931 tại nhà số 236, đường Richaud (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) do đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên, ra quyết định “cần kịp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và chỉ thị cho tổ chức Đảng ở các địa phương phải quan tâm đến việc xây dựng Đoàn thanh niên. Tại hội nghị này, Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương đã được thành lập và từ đó trải qua các giai đoạn với các tên gọi khác nhau: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương, Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xuất phát từ sự kiện đặc biệt đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, họp từ ngày 22 - 25/3/1961 tại Hà Nội, đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn.

***

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

***

Qua mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời kỳ cách mạng, phương thức hoạt động của Đoàn có khác nhau song tổ chức Đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cộng sản cho thanh niên, tổ chức tập hợp thanh niên tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, tổ chức Đoàn và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử giao phó, thể hiện sáng ngời tinh thần tự hào dân tộc, ý chí bất khuất, kiên cường. Mãi còn đây không khí hào hùng từ các phong trào xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, tham gia diệt giặc đói, giặc dốt; đến phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”; “Ba xung kích làm chủ tập thể”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, đến phong trào “5 xung kích”, “4 đồng hành”... với những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta luôn nhớ về sự hy sinh cao cả của bao thế hệ thanh niên Việt Nam: anh Tô Vĩnh Diện, chị Trần Thị Lý, anh Nguyễn Văn Trỗi, chị Đặng Thùy Trâm, anh Nguyễn Văn Thạc... Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam cũng có quyền tự hào khi có nhiều người trẻ trở thành lãnh đạo trẻ, doanh nhân trẻ, công chức trẻ giỏi, nhà khoa học giỏi, tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

93 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện; truyền thống hiếu học, ham tìm tòi hiểu biết; truyền thống đoàn kết nhất trí, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau… Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

***

Là thế hệ thanh niên tự hào được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tam Xuân anh hùng, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Tam Xuân 2, Núi thành nói riêng đang cùng với tuổi trẻ Quảng Nam đã góp phần không nhỏ vào bề dày lịch sử phát triển của quê hương, từ tháng 5/1935 khi chi bộ Sơn Mỹ (tiền thân của Đảng bộ xã Tam Xuân I, Tam Xuân II ngày nay) ra đời, các thế hệ thanh niên trên mảnh đất Tam Xuân đi theo tiếng gọi của Đảng đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp, với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, đồng thời ĐVTN  động viên nhau thi đua sản xuất tăng của cải vật chất góp phần giải quyết nạn đói năm 1952. Tổ chức bộ máy của Đoàn ngày càng được củng cố, vai trò của thanh niên được tăng cường, cùng chung tay với cả nước qua phong trào “Tất cả vì tuyền tuyến, tất cả để chiến thắng”, đã có gần 1000 lượt ĐVTN xung phong phục vụ chiến trường, góp phần vào chiến thắng thực dân Pháp năm 1954.

Sau khi hiệp định gionevo được ký kết, thanh niên Tam Xuân cùng thanh niên cả tỉnh nói riêng và cả nước nói chung đứng lên chống đế quốc Mỹ, đòi Mỹ - Diệm thi hành hiệp đinh gionevo, thanh niên đã tham gia vào các đội công tác tại Kỳ Bích, Kỳ Hưng với vai trò làm người liên lạc, giao liên cho các đồng chí lãnh đạo từ xã đến tỉnh, tạo nên sức mạnh quần chúng theo đúng nghĩa cuộc chiến tranh nhân dân đi đến thắng lợi giải phòng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào 30/4/1975. Trong 02 giai đoạn kháng chiến chống Pháp – Mỹ, đã có nhiều thế hệ ĐVTN Tam Xuân bị địch bắt, tù đầy nhưng vẫn kiên trung với Đảng như đồng chí Hồ Thị Phấn tức Hồ Thị Sáu trong kháng chiến chống Mỹ.

Trãi qua mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời kỳ cách mạng, phương thức hoạt động của Đoàn có khác nhau song tổ chức Đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cộng sản cho thanh niên, tổ chức tập hợp thanh niên tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ khi xã Tam Xuân II được thành lập (theo Nghị định số 102/NĐ HĐBT ngày 29/8/1994) về việc chia tách xã Tam Xuân thành 02 xã Tam Xuân I và Tam Xuân II. Từ buổi đầu thành lập cơ sở vật chất làm việc còn hạn chế , đặc biệt cho công tác đoàn càn thiếu thốn, thanh niên gặp rất nhiều khó khăn, sau khi được chia tách xã, BCH đoàn lâm thời đã tập hợp thanh niên Tam Xuân II tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 1995 -1997 tại trụ sở HTX An Phú, sau đại hội tại phiên họp thứ nhất BCH Đoàn Khóa I đã bầu đồng chí Nguyễn Đăng Hưởng làm bí thư, Đ/c Phạm Văn Công làm PBT, Đ/c Đỗ Thế Thành làm UVBTV cùng 08 đồng chí UVBCH để tiếp tục lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào TTN xã nhà. Đứng trước khó khăn là vậy, thanh niên vẫn phát huy tinh thần truyền thống cách mạng, giữ vững đoàn kết các thế hệ thanh niên xã nhà và tiếp tục phát triển đi lên. Tại đại hội Đoàn khóa II nhiệm kỳ 1997 -2000, gần 100 ĐVTN đại diện cho hơn 1000 đoàn viên thanh niên của xã Tam Xuân II về dự đại hội, sau đại hội tại phiên họp thứ nhất BCH Đoàn Khóa II bầu đồng chí Nguyễn Tấn Đồng làm Bí thư, Đồng chí Thái Thị Tuyết Lan làm PBT, trong nhiệm kỳ mới các đồng chí tiếp tục duy trì phòng trào của địa phương, nhiều hoạt động nổi bật được ghi nhận của các cấp bộ đoàn, nhận nhiều bằng khen huyện, tỉnh, trung ương, đưa phòng trào Đoàn xã thuộc top đầu trong huyện Núi Thành. Đến năm 1999 đ.c Mai Hải Nam được bầu bổ sung PBT đoàn thay đ/c Thái Thị Tuyết Loan. Tại đại hội Đoàn khóa III nhiệm kỳ 2000 -2002 BCH Đoàn xã khóa III đã bầu Đ/c Mai Hải Nam làm bí thư, đ/c Mai Đình Thanh làm PBT, giai đoạn công tác Đoàn đang đi vào ổn định, thanh niên tham gia vào hoạt động đòan ngày càng sôi nổi và tạo thành lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào của địa phương. Với vai trò hạt nhân của phong trào thanh niên, nhờ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động sát với khả năng, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của tuổi trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Xuân II  đã tập hợp được ngày càng đông đảo thanh niên tích cực tham gia các phong trào, có nhiều sáng tạo treong hoạt động và những khâu đột phá tạo được dấu ấn tốt đẹp trong dư luận xã hội. Đồng chí Mai Hải Nam được thanh niên xã nhà tín nhiệm và bầu vào chức danh bí thư các khóa IV nhiệm kỳ 2002 -2007 và khóa V nhiềm kỳ 2007 -2012, đồng chí Trương Hải Nam được BCH tín nhiệm bầu PBT khóa IV, đồng chí Nguyễn Tấn Liêu được BCH tín nhiệm bầu PBT khóa V.

Từ thực tiễn phong trào Đoàn đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị về kinh tế, ý nghĩa về xã hội và giáo dục sâu sắc cho thanh niên. Đến tháng 2 năm 2012 tại Đại hội Đoàn xã lần thứ VI nhiệm kỳ 2012 -2017, BCH khóa VI đã bầu đ.c Nguyễn Tấn Liêu làm Bí thư, đ/c Lê Văn Sỹ làm PBT cùng 15 UVBCH, trong  nhiệm kỳ  các đồng chí lãnh đạo đoàn xã xác định được vai trò và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước của tuổi trẻ xã nhà góp phần cùng huyện, tỉnh nhà đạt được nhiều kết quả phấn khởi, luôn được khẳng định và có những bước phát triển mới.

Nhiều mô hình, cuộc vận động  như “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa” hay “chung tay dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng và hiệu quả, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều các tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu cho lớp thanh thiếu niên thời đại mới với mong muốn, khát vọng và hoài bão được đóng góp trí tuệ, sức trẻ của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đ.c Nguyễn Tấn Liêu và Đ/c Lê Văn Sỹ được thanh niên xã nhà tín nhiệm bầu vào thường trực BCH đoàn xã khóa VII nhiệm kỳ 2017 -2022 do đ/c Nguyễn Tấn Liêu làm bí thư,  đến tháng 7/2017 đồng chí Nguyễn Đức Hưng được BCH khóa VII bầu chức danh PBT thay đ.c Lê Văn Sỹ chuyển công tác khác, đến tháng 2/2020 BCH đoàn xã đã họp bầu bổ sung đ/c Nguyễn Đức Hưng làm BT Đoãn xã, đ/c Huỳnh Thị Thuận làm PBT Đoàn xã khóa VII, do đ/c Nguyễn Tấn Liêu chuyển công tác khác, trước tình hình mới, BCH khóa VII luôn tìm tòa, học hỏi kinh nghiệm, thay đổi phương thức hoạt động Đoàn ngày càng phù hợp với thực tiễn, càng phấn khởi hơn khi nhiều năm liền, Đoàn xã Tam Xuân II đạt danh hiệu Đơn vị Xuất sắc, Vững mạnh xuất sắc giai đoạn 2014 -2016, là đơn vị dẫn đầu thi đua huyện Núi Thành năm 2016, năm 2020 nhận bằng khen của tỉnh Đoàn và UBND huyện Núi Thành, phòng trào xã nhà luôn nằm trong tốp đầu về thi đua huyện Đoàn Núi Thành. Năm 2021 Đoàn xã Tam Xuân II là đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tại đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Xuân II lần thứ VIII, diễn ra từ ngày 9,10/4/2022 nhiệm kỳ 2022-2027 đã trực tiếp bầu đ/c Nguyễn Đức Hưng làm bí thư, đ/c Huỳnh Thị Thuận làm phó bí thư, với tổng số 15 đ/c trong BCH, từ đại hội năm 2022 đến nay, nhiều cá nhân và tập thể đã đóng góp rất tích cực vào phong trào Đoàn – Hội – Đôị của điạ phương qua được các cấp ghi nhận và tặng bằng khen, nhiều cách làm hay và sáng tạo trong hoạt động giai đoạn  mới được ghi nhận đánh giá của các cấp là nguồn động viên, cổ vũ vô cùng to lớn để tuổi trẻ toàn xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa.

***

Có thể khẳng định, bất cứ dân tộc nào khi muốn nhìn nhận, đánh giá và dự báo tương lai của quốc gia, người ta thường nhìn vào giới trẻ. Và dù bất kể hoàn cảnh nào thì thanh niên Việt Nam vẫn là người phản ánh và thể hiện rõ nhất hình ảnh của dân tộc Việt Nam với những đức tính lao động cần cù, cầu tiến, ham học hỏi, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, tự tôn và tự hào về truyền thống con rồng cháu tiên. Lợi thế của tổ chức Đoàn hôm nay là được xác lập vị thế chính thức trong hệ thống chính trị, được cấp ủy, chính quyền chăm lo, quan tâm. Nhưng không vì thế mà Đoàn nghiễm nhiên có chỗ đứng trong lòng bạn trẻ, trong lòng xã hội, một khi việc làm của Đoàn không đủ sức thuyết phục và tạo dựng niềm tin, đánh mất khả năng đối thoại và tập hợp đoàn kết những người trẻ; một khi cán bộ Đoàn tụt hậu so với thanh niên hoặc tổ chức Đoàn còn hành chính hóa, đứng xa và ngoài cuộc với đời sống của giới trẻ.

Kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn là một dịp quan trọng để mỗi tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn, đồng thời tự mình nâng cao nhận thức và hành động, góp sức xây dựng Đoàn vững mạnh. Được tiếp lửa từ truyền thống, mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay cần ý thức phải trang bị hành trang truyền thống, tri thức, tinh thần tình nguyện và lối sống đẹp; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ - người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, phát huy thành quả đã đạt được, tuổi trẻ Tam Xuân II quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện”, đóng góp sức trẻ bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Xuân II lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Núi Thành lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã đề ra.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Tam Xuân II nói riêng cùng với tuổi trẻ Núi Thành nguyện phát huy truyền thống anh hùng, rèn đức luyện tài, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Thế hệ trẻ luôn đặt lợi ích của mình nằm trong lợi ích của quê hương, đất nước và hiểu rằng việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc xây dựng tỉnh nhà phát triển cũng chính là hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên trên cơ sở vì sự phát triển của quê hương.

NGUYỄN ĐỨC HƯNG – BÍ THƯ ĐOÀN XÃ KHOÁ VIII

Tin tức
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TAM XUÂN II
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND XÃ TAM XUÂN II

Trụ sở: Thôn Phú Khê, Xã Tam Xuân II, Huyện Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3891.252 - 0235.3591.557- Email: tamxuan2.nuithanh@quangnam.gov.vn