image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 793
  • Tất cả: 9449
Đăng nhập
Tam Xuân 2 tổng kết phong trào “Toàn dân ĐKXD ĐSVH” năm 2023

    Sáng ngày 28/6/2024, nhân ngày “Gia đình Việt Nam”, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, tôn vinh các thôn văn hóa, tộc họ văn hóa và gia đình văn hóa tiêu biểu.

anh tin bai     Đánh giá phong trào năm 2023 của BCĐ cho thấy phong trào năm qua của xã có nhiều mặt nỗi trội hơn năm trước. Đời sống kinh tế của nhân dân ổn định và từng bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đời sống tinh thần ngày càng khởi sắc, phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân ngày được nâng cao.  Hầu hết nhân dân đều thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác triển khai tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã từng bước được thực hiện tốt. Qua đó, nhiều thôn đã thực hiện rất tốt việc vận động nhân dân không hoặc hạn chế rãi vàng mã trên đường đưa tang. Kết quả năm 2023, trên toàn địa bàn xã có 3.155/3.315 gia đình đạt danh hiệu GĐVH, tỷ lệ 94,57%, 06 tộc họ được công nhận và duy trì tốt Tộc họ văn hóa, 8/8 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa năm 2023.
anh tin bai

Hội nghị cũng đã khen thưởng 4 tập thể, 8 gia đình và tôn vinh 90 gia đình văn hóa tiêu biểu trong phong trào năm 2023.

          Tấn Đồng

Tin tức
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TAM XUÂN II
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND XÃ TAM XUÂN II

Trụ sở: Thôn Phú Khê, Xã Tam Xuân II, Huyện Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3891.252 - 0235.3591.557- Email: tamxuan2.nuithanh@quangnam.gov.vn