image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 84
  • Trong tuần: 823
  • Tất cả: 9479
Đăng nhập
Mặt trận xã Tam Xuân II tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029
Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.
anh tin bai

Trong 2 ngày 25 và 26/3/2024, tại hội trường Trung tâm VHTT xã Tam Xuân 2, Đại hội đại biểu Mặt trận xã Tam Xuân 2 lần thứ 8 đã thành công tốt đẹp.

Về dự và chia vui với khối đại đoàn kết toàn dân xã Tam Xuân II có ông Nguyễn Quốc Vũ, UVBTV huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng các đại biểu lãnh đạo BTT, các cơ quan thuộc MTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Đăng Hưởng – HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã Tam Xuân II; đã về dự và chỉ đạo Đại hội, 36 đại biểu khách mời và 115 đại biểu chính thức là đại biểu đương nhiên, đại biểu được hiệp thương giới thiệu qua các hội nghị BCTMT các khu dân cư, các cơ quan, tổ chức; Đây là những người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã; thể hiện sức mạnh đoàn kết và tính liên hiệp hành động trong tổ chức Mặt trận.

Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được nâng cao. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động được tổ chức tốt, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.

Đội ngũ cán bộ Mặt trận từ xã đến thôn, TĐK được củng cố, kiện toàn; thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

anh tin bai

Đại hội cũng đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ mới là: Tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần sáng tạo của Nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng Ủy viên Mặt trận và các tổ chức thành viên. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất chương trình hành động với các tổ chức thành viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

anh tin bai

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Quốc Vũ-UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành và ông Nguyễn Đăng Hưởng-HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã; đã ghi nhận, khẳng định ngững kết quả cũng như vài trò của MTTQ xã Tam Xuân II đạt được trong nhiệm kỳ qua. Định hướng hoạt động trong thời gian đến một cách sâu sát với thực tế của địa phương. Đại hội một lần nữa xin tiếp thu và triển khai một cách có hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

anh tin bai

Hiệp thương cử 31 vị vào Ủy ban Mặt trận khóa mới, tại phiên họp thứ nhất Ủy ban Mặt trận xã cũng đã hiệp thương bầu ông Nguyễn Tấn Đồng tái cử chức danh Chủ tịch, bà Lê Thị Ngân Hà tái cử chức danh Phó chủ tịch và ông Trương Hải Nam tái cử chức danh Ủy viên Thường trực.

anh tin bai

Đại hội cũng hiệp thương bầu 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết về dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành lần thứ 9.

anh tin bai

Đại hội đã biểu dương khen thưởng cho 15 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

 
anh tin bai

Với tinh thần “ Đoàn kết-dân chủ-đổi mới và phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tam Xuân II lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hoàn thành toàn bộ chương trình và mục tiêu  đề ra một cách thành công tốt đẹp.

Tấn Đồng

 

Tin tức
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TAM XUÂN II
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND XÃ TAM XUÂN II

Trụ sở: Thôn Phú Khê, Xã Tam Xuân II, Huyện Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3891.252 - 0235.3591.557- Email: tamxuan2.nuithanh@quangnam.gov.vn