image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 108
  • Trong tuần: 847
  • Tất cả: 9503
Đăng nhập
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Xuân II giám sát chương trình hành động của đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 29/5/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức giám sát chương trình hành động của đại biểu HĐND xã đơn vị bầu cử số 3 và đơn vị bầu cử số 4.
anh tin bai

Đoàn giám sát đã nghe các đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026; nhiệm vụ, trách nhiệm của đại biểu đối với hoạt động của HĐND xã, tổ đại biểu HĐND xã, trách nhiệm tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân  theo Điều 94, Điều 95 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

anh tin bai

Qua kết quả giám sát, nhìn chung các đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức và uy tín trong sinh hoạt và công tác; tích cực thực hiện các nội dung chương trình hành động của đại biểu; thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân theo quy định của pháp luật. Nhiều đại biểu HĐND xã tâm huyết, thể hiện rõ vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước.Trong đó, các đại biểu HĐND xã chấp hành và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND xã; phối hợp, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của HĐND xã; tích cực nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị nội dung phát biểu, thảo luận, tranh luận… và biểu quyết, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND xã. Thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tiếp thu, phản ánh, theo dõi, giám sát và thông tin kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực tham gia hoạt động giám sát của HĐND xã và các Ban HĐND xã; tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Đồng thời đoàn giám sát cũng kiến nghị đề xuất một số nội dung sau:

- Thường xuyên rà soát việc thực hiện các nội dung chương trình hành động của đại biểu đã cam kết với cử tri từ đầu nhiệm kỳ. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để đề xuất với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

- Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND xã các Ban HĐND xã hoạt động tại các kỳ họp; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, phản ánh, theo dõi, giám sát và thông tin kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. 

Tấn Đồng

 

Tin tức
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TAM XUÂN II
Chịu trách nhiệm nội dung: UBND XÃ TAM XUÂN II

Trụ sở: Thôn Phú Khê, Xã Tam Xuân II, Huyện Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3891.252 - 0235.3591.557- Email: tamxuan2.nuithanh@quangnam.gov.vn